Vragenlijst werkresultaten vrijwiliggersgroep

Werkresultaten 2022

Gegevens vrijwilligersgroep
Staat de naam van je vrijwilligersgroep niet in de uitklaplijst: selecteer dan geheel onderaan in de uitklaplijst deze waarde: "Anders". Er verschijnt een extra invoerveld. Daar vul je de naam van je groep in.
Vul hier het e-mailadres in waarmee SLG kan corresponderen over het ingestuurde formulier.
Vul hier "ja" in als je in het landschap hebt gewerkt aan inrichting, herstel of onderhoud. Bij invullen van "nee" kan desgewenst bij 1 van de opmerkingenvelden worden ingevuld wat jullie wel hebben gedaan.
Vrijwilligersinzet afgelopen kalenderjaar (* = verplicht in te vullen veld)
Werkzaamheden aanplant en aanleg
Boomsoorten zoals eik, els, beuk, linde, etc. in de maat bosplantsoen (80 cm hoogte) vallen hier ook onder.
Met inheems mengsel.
Takkenril, broeihoop, muizenruiter, bijenhotel, rommelhoekjes, sinusbeheer, nestkasten voor zangvogels, etc.
Onderhouds- en beheerwerkzaamheden
Zowel solitaire knotbomen als knotbomen in rijen.
Zowel solitaire fruitbomen, als fruitbomen in hoogstamboomgaarden of fruitlanen, zowel buiten als binnen erven.
Solitaire bomen en struiken: staan duidelijk los van andere bomen of struiken in het veld. Geen knotbomen of fruitbomen.
Bomendijk, (dubbele) bomenrij met/zonder struik, hakhoutsingel, heg/haag, houtwal, struikenrij (ook met boom), laanbeplanting, steilrandbeplanting. Geen knotbomenrijen.
Boomweide, elzenbroekbos, (elzen)singel, gemengd bos met/zonder struik, griend, hakhoutbos, loofbos met/zonder struik, naaldbos met/zonder struik, struikengroep, wilgenstruweel.
1 ha = 100m x 100m
Beheersbaar gemaakt en/of verwijderd.
1 ha = 100m x 100m
Beek, rietkraag, sloot, geen rietlandperceeltjes.
1 ha = 100m x 100m
Beplantingen anders dan bovenstaande, zoals: kloostertuin, dijk, holle weg, on-/halfverharde weg, siertuin buitenplaats, grafheuvel (voor landgoederen het werk per landschapselement hierboven invullen).
Overige werkzaamheden
Geen klompenpaden, hiervan zijn de gegevens bekend.
Parkeerplaatsen, weides, bospercelen, natuurterreinen of andere percelen.
Slotvragen
Vul hier in wat je in het formulier niet kwijt kunt. Ook verbeterpunten voor het formulier zijn welkom.
Bijvoorbeeld de leukste vrijwilligersklus van dit jaar.
Het bedankje dat je ontvangt is de nieuwe vlag: hier werken vrijwilligers aan het landschap. Het formaat is 300 bij 100 cm, met vier koorden en gemaakt van gerecyclede petflessen. Hoe ziet de vlag eruit? Kijk dan onderaan deze pagina voor de afbeelding.
Sluit